Posts Tagged ‘wereldbiddag 2015’

Wêreldbiddag Bonnievale

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

APRIL interaksiedeur Lizl Oosthuizen

Met die instap in die kerk het ons dadelik ‘n gevoel van vrolikheid en vakansie ervaar. Almal was vrolik en bont aangetrek met stringe blomme om die nek. Ons het die Bahamas besoek.

In die voorportaal was aanloklike vrugteruikers en elke lidmaat het ‘n papiersambreeltjie met ‘n teksvers aan die steeltjie vasgemaak, ontvang. Binne die kerk het ons gehoor van swaarkry en ellende agter die wit strande van die Bahamas. Ons gebedsonderwerpe was aan die steeltjie van die sambreeltjie vasgebind. Ons het gebid vir die ontsaglike armoede, baie jong moeders, HIV en Vigs, korrupsie en ander haglike omstandige soos ook in
ons eie land bekend.

In die kerk was ‘n waskom met ‘n beker. Dit is die simbool van ons besondere boodskap van dié aand. Dit was destyds die gebruik om gaste se voete te was voor die ete. Die slaaf het die laagsmoontlike pos beklee. Net voor die avondmaal het Jesus se dissipels nog baklei oor wie van hulle die belangrikste was. Jesus het egter voor hulle gekniel en elkeen se voete gewas. Hy het toe reeds geweet dat Petrus Hom sou verloën en Judas Hom
sou verraai. Ook hulle voete het Hy gewas. Kyk ons na hierdie grootse voorbeeld van nederigheid, kan ons ooit dink dat ons darem net so ‘n bietjie beter is as iemand anders?

Ons het die kerk in die gees van nederigheid en afhanklikheid van God verlaat. In die voorportaal het ons weer ‘n stokkie met heerlike vrugte daaraan ontvang. Ons kon die smaak van die Bahamas en die heerlike geur in ons monde kry en dit het ons herinner dat ons voortdurend moet bid vir die vrouens van die Bahamas. Ons bid mos tot die groot Verhoorder van gebede.

Wêreldbiddag – Huis André vd Walt

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

deur Madré Bruwer Straatwerk

APRIL interaksieLighuise, voetspore en skatkiste By Huis André van der Walt in Bellville was die 2015 tema van die Wêreldbiddag ook die Bahamas.
Met die Bahamas in jou kop was dit noodwendig so dat ons oor lighuise en hulle rol moes nadink. Met sy meer water as vasteland, het die Bahamas lighuise broodnodig.

Soos ek voor die pragtige groep vroue gestaan het, glo ek het die Here my hart aangeraak om beter te verstaan hoe broodnodig dit is dat juis hierdie groep vroue Lighuise is in die lewens van baie, maar beslis ook in die lewens van hulle families – hulle kinders en kleinkinders. Daarmee saam, dat hulle voetspore gevolg kan word, omdat hulle ‘n skatkis van kennis deur hulle lewens versamel het. En, nie omdat hulle volmaak is nie,
maar omdat hulle al so baie geLEWE en geleer het.

Wanneer hulle hulle lewens met ons deel, word hulle skatte ons s’n. Dis nou Kerk in aksie. Dis hoe dit moet wees: ons moet mekaar dien met dit waarmee ons Heer ons geseën het en met dit wat Hy ons geleer het en dit waartoe Hy ons roep. Ons Heer het inderdaad op die dag aan die waarheid dimensie gegee.

Met die uitstap, het elke vrou ‘n kaartjie met ‘n lighuis en voetspore gekry. So baie van die vroue se oë en ook woorde het my verseker dat hulle hul roeping verstaan en daartoe verbind is om aan te hou om dit te leef.
Ns. As daar van julle is wat ‘n lighuis wil wees vir vroue wat die lewenstyl van prostitusie wil verlaat, kontak ons gerus by Straatwerk – 021 930 8055. Jy sal verbaas wees oor hoe nodig sy die skatte in jou hart het.