Uitdaging: skryf resensies en verdien VBO punte

Written by webmeester on . Posted in Vorige kommentaar

Een van die maniere om VBO punte te verdien, is deur ‘n boek te lees en ‘n evaluering/opsomming daarvan te skryf. Elke sinode sal seker self besluit oor watter boeke en hoeveel punte. Ek dink egter dat dit ‘n uitstekende manier gaan wees om twee vlieë met een klap te slaan: lees ‘n “lidmaat-vriendelike boek”, skryf ‘n resensie of maak ‘n 2-3 bladsy opsomming en verdien nie net VBO punte nie, maar maak ook ‘n boek toeganklik vir lidmate – gaan kyk by www.gemeentes.co.za/index.php vir ‘n paar boeke wat al op dié manier gehanteer is, waarvan What are we doing when we pray? van Vincent Brümmer en My Babe van Sanet Groenewald (oor ervarings van mense wat ‘n aborsie ondergaan het), sowel as Mission in an African Way (Oduro, Pretorius, Nussbaum, Born)en die boek van die menslike genoom projek: Language of God van Francis Collins moontlik in daardie kategorie val.

Trackback from your site.

Leave a comment