{ARGIEF}

Andre, Dankie vir jou bemoediging. Jou opmerking is relevant. Wat ek wel bedoel het is : God kan sonder ons gebede klaarkom, maar Hy wil nie. God is almagtig en het seker nie die mens nodig om sy wil op aarde te laat geskied nie , maar Hy wil die mens gebruik om sy koninkryk te laat kom. Daarom moet ons bid en daarom moet ons instrumente in sy hande wees.Dit help ons ook dat ons kan weet -As ons bid en iets vra moet dit tot sy eer wees en volgens sy wil wees. want alles gaan om Hom! Dit is in daardie sin dat ek dink Hy kan wel sonder ons gebede klaarkom, maar – die Bybel is duidelik :Hy wil nie daarsonder klaarkom nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ons bid. Hy het dit in sy raadsplan inbou (Openbaring 8 lees)
Iemand het dit op ‘n keer so geformuleer: God kan ons nie gebruik vanwee ons sonde nie, maar Hy wil ons gebruik. Dit is wat ons gebedslewe en lewe voor die Here sinvol maak!
Ek hoop ek maak sin
Groete
Quintus