{ARGIEF}

 

Omdat die VGK Mosselbaai tans vakant is, ontmoet ons dagbesture eers net om te gesels oor samewerking en toe reël ons ‘n ontmoeting tussen ons twee kerkrade waarin ons sommer net saam kuier en gesels oor “dit waarmee God besig is” en waar ons die grootste nood en behoeftes beleef.  En so word net weer bevestig – ons het dieselfde Spanbestuurder, Afrigter en Keurder en ons behoort tot dieselfde span en dat God ons klaar opgeroep het om dieselfde soorte nood in ons gemeenskap aan te spreek. Dit was net lekker om te weet dat die Here ons weer ordentlik saamgebring het vir ‘n Spanpraatjie en ons gehelp het om te sien hoe Hy ons wil laat saamwerk om Sy doel te bereik.

Die Tabita-groep en Omgee-bediening het sommer nou gereelde “spanpraatjies” ten doel. By ons ontmoeting op 5 November (foto ingesluit) het ons besluit om op 3 Desember mekaar te ondersteun in die kers-uitstappie vir sowat 30 kinders met MIV & Vigs. Die volgende dag, op 4 Desember gaan ons saam ‘n erediens aanbied met die fokus op World Aids Day.  Dis ook maar net die begin, want die Familiebedienings het al ‘n projek saam aangepak en die Sending-groepe is met opleiding van pastore d.m.v. die Nehemia-projek besig. Ons kyk en luister nou fyner om saam die Afrigter se stem te hoor.