{ARGIEF}

 • Drie dag eilandsituasie
 • Elke deelnemer word deur twee begeleiers begelei
 • Rolspelle as metodiek
 • Praktiese terugvoer oor die manier van doen en optrede
 • Evaluering aan die hand van nege bekwaamhede
  • Geloofsonderskeiding
  • Geloofsvolwassenheid
  • Emosionele volwassenheid
  • Denkvermoë
  • Effektiewe kommunikasie (sluit konflikhantering in)
  • Besluitneming
  • Verantwoordbaarheid
  • Leierskap
  • Mentor en afrigting (begeleiding)

Kontakpersoon:  Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za; tel 021-808 3382
Mede-Administrateur:  Theunis Botha