{ARGIEF}

  • Bewusmaking dat standplaasverwisseling nie teenoor beroeping staan nie
  • Bekendstelling aan dominees en gemeentes/kerkrade
  • Identifisering en ontmoeting van kandidate
  • Fasilitering van proses in gemeentes
  • Skakeling en samewerking met die Verband (Ringe)

Kontakpersone:        Pierre Goosen;  pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za;  tel 021-808 3382
Mede-fasiliteerder:   Theunis Botha; Wilhelm Burger; Tiana Bosman; Theo Swart